Jak Twój rozwój pomaga innym

Niektóre osoby żywią przekonanie (często nieuświadomione), że rozwój osobisty to egoistyczny proces, poprzez który skupiamy się tylko i wyłącznie na sobie. Dlaczego taka perspektywa jest błędna?

Spojrzenie, które opisuję poniżej, prawdopodobnie sprawi, że aktywny rozwój osobisty stanie się dla Ciebie jednym z najwyższych priorytetów w życiu (jeśli jeszcze nim nie jest).

Wyobraź sobie ciało składające się z ogromnej ilości komórek. Każda z tych komórek może wpływać na siebie, dbając o swój dobrobyt lub zaniedbując go. Która komórka działa skuteczniej na rzecz całego ciała - ta, która pomaga najpierw sobie, czy ta, dla której na pierwszym miejscu jest pomoc innym komórkom?

To pytanie może wydawać się podchwytliwe. Odpowiedź jest jednak bardzo prosta.

Zauważ, jak wiele na świecie jest osób, które nie rozwiązały swoich problemów, a zabierają się za rozwiązywanie problemów innych ludzi. Spójrz na polityków, którzy są pochłonięci potrzebą kontroli i posiadania władzy, którzy twierdzą, że najlepiej wiedzą, co dla innych jest dobre. Czy osoba, nie umiejąca sobie poradzić ze swoimi problemami, będzie dobrym pomocnikiem dla innych?

W rzeczywistości najbardziej bezinteresowną rzeczą, jaką możesz zrobić to Twoja praca nad własnym rozwojem osobistym. Im lepiej radzisz sobie ze swoimi problemami, tym łatwiej będzie Ci pomóc innym. Lepiej rozumiesz problemy innych ludzi i wiesz, jak je rozwiązać, bo sam przez to przeszedłeś.

Stajesz się bardziej inteligentny i zyskujesz umiejętność nawiązywania kontaktu i trwałych relacji z innymi - to wpływa pozytywnie na wszystkich wokół.

Co ciekawe, rozwój Twojej osobowości i świadomości sprawia, że coraz bardziej chcesz pomagać. Jesteśmy zaprogramowani, aby pomagać innym - na pewnym poziomie świadomości ta potrzeba jawi się u nas jako naturalny efekt wzrastającej empatii i współodczuwania. Pisałem o tym między innymi w artykułach Świadoma służba, czyli pomaganie innym oraz Głębszy wymiar służby.

Doskonaląc siebie, inspirujesz innych ludzi. Oni, widząc Twoje postępy, mają namacalny dowód na to, że osobisty rozwój daje efekty. Twoja pozytywna energia wpływa na nich i na czyny, których się podejmują każdego dnia. Gdy inni są zainspirowani, zarażają swoją energią kolejne osoby. Powstaje efekt motyla.

Rozwój każdej komórki wpływa pozytywnie na rozwój wszystkich komórek wokół, a więc na rozwój całego organizmu. Dbając o siebie, dbasz o ludzi, z którymi masz kontakt na co dzień. Rozwijając siebie, sprawiasz, że inni również się rozwijają. Twoje dobre samopoczucie sprawia, że inni też czują się dobrze. Rozszerzając swoją wiedzę i zdobywając kolejne umiejętności, umiesz im lepiej pomóc. Inspirujesz ich do dokonywania zmian we własnym życiu.

To realny, namacalny wpływ na Twoje otoczenie.

Na koniec trafny cytat Lao Tzu (tłumaczenie pod spodem):

"Jeśli chcesz przebudzić całą ludzkość, przebudź całego siebie.

Jeśli chcesz wyeliminować cierpienie na świecie, wyeliminuj wszystko co jest ciemne i negatywne w Tobie.

Naprawdę, najlepszy prezent jaki możesz dać to Twoja własna wewnętrzna transformacja."

- LAO TZU

Napisz komentarz