Cześć, jestem
Michał Pasterski

Po co robię to, co robię

Pracuję nad stworzeniem alternatywnego systemu edukacji dla dzieci i dorosłych

Chcę stworzyć nowy model edukacji, aby przyczynić się do rozwiązania najważniejszych problemów ludzkości, umożliwić ludziom na całym świecie życie szczęśliwym i spełnionym życiem oraz budować świadome społeczeństwa oparte na współpracy i zaufaniu.

Ukończona szkoła psychoterapii w nurcie Internal Family Systems

9 lat doświadczenia w pracy z ludźmi

1 książka
("Insight. Droga do mentalnej dojrzałości")

Ponad 400 artykułów na blogu

Ponad 1 milion czytelników rocznie

Projekt Life Architect poświęcony edukacji młodzieży i dorosłych

Projekt Planets poświęcony psychospołecznej edukacji dzieci

Fundacja Świadoma Edukacja

Do 2040 roku zbuduję nowy, otwarty model edukacji z programami edukacyjnymi dla ludzi w każdym wieku (od dzieciństwa aż po starość), ogólnodostępny na całym świecie.

Wystąpienia publiczne

Występowałem na wielu konferencjach (m.in. TEDxŁódź i TEDxLublin) na temat psychologii biznesu, coachingu czy edukacji oraz organizowałem warsztaty i prezentacje na największych uczelniach wyższych w Polsce. Prowadziłem szkolenia dla takich organizacji jak Microsoft czy Greenpeace. Jeśli chcesz nawiązać współpracę, skontaktuj się ze mną.

Moje Projekty

Wszystkie projekty i organizacje, których jestem założycielem, mają na celu popularyzowanie wiedzy o psychologii i dawanie ludziom narzędzi do zmiany wewnętrznej oraz ulepszania warunków swojego życia. W każdym z tych projektów mam przyjemność pracować z ludźmi, których wielka pasja i pomysły niosą nasze idee, każdego dnia, jeszcze dalej w świat.

Książka Insight

Insight to podróż w głąb siebie. To droga do mentalnej dojrzałości - stanu głębokiej równowagi psychicznej, zdrowego samowsparcia i wolności od destrukcyjnych nawyków naszego umysłu. 700 stron, ponad 40 praktycznych ćwiczeń i darmowa aplikacja wspierająca metody opisane w książce.