I. Postanowienia ogólne

Sklep internetowy Michalpasterski.pl, znajdujący się pod adresem www.michalpasterski.pl jest własnością firmy Neureka Michał Pasterski z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Narcyzowej 11, 60-175 Poznań, NIP 7792287847, REGON 301258464, Działalność gospodarcza zarejestrowana dnia 13.11.2009 w Wydziale Działalności Gospodarczej Urzędu Miasta Poznania pod numerem 69586/2009.

Sklep internetowy Michalpasterski.pl prowadzi sprzedaż usług za pośrednictwem sieci Internet. Umowa kupna-sprzedaży zawierana jest na odległość pomiędzy kupującym, zwanym dalej Klientem, a Sklepem internetowym Michalpasterski.pl  zwanym dalej Sklepem. Umowa zawierana jest zgodnie z prawem obowiązującym na terenie Polski.

II. Przyjmowanie i realizacja zamówień

Informacje na temat usług sprzedawanych w sklepie znajdują się na stronie www.michalpasterski.pl.

Zamówienia można dokonać 7 dni w tygodniu 24h na dobę poprzez dodanie wybranych towarów do koszyka i wypełnienia formularza zamówienia.

Sklep korzysta z usług systemu Płatności.pl, który pozwala na bezpieczny i szybki przelew pieniędzy.

Właściciel Sklepu zastrzega sobie prawo do odwołania realizacji zamówienia bez podania przyczyny.

III. Wycofanie zamówienia

Klient ma możliwość zmiany lub wycofania zamówienia do momentu realizacji usługi. O życzeniu wycofania zamówienia należy poinformować telefonicznie.

IV. Polityka cenowa

Wszystkie ceny zawierają podatek VAT i podane są w złotych polskich (PLN).

Firma Neureka Michał Pasterski nie jest jeszcze płatnikiem VAT, dlatego nie ma możliwości wystawiania faktur VAT.

Sklep zastrzega sobie prawo do zmian cen, a także do wprowadzania i usuwania promocji.

Cena w momencie jego zamówienia jest wiążąca i obowiązuje zarówno kupującego jak i Sklep.

V. Ochrona danych osobowych

Zgodnie z Ustawą z 29 sierpnia 1997 r. „O Ochronie Danych Osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)” dane osobowe Klienta mają charakter poufny i zostaną wykorzystane wyłącznie dla celów niezbędnych do realizacji zamówienia. Klient ma prawo do wglądu i poprawiania danych osobowych oraz do wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania przez Sklep.

VI. Zmiana regulaminu

Sprawy, których nie porusza niniejszy Regulamin, są regulowane przez przepisy Kodeksu Cywilnego. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu bez uprzedzenia.

Zamówienie usługi w sklepie oznacza akceptację regulaminu w jego pełnej postaci.