Metaprogramy, część 1

Chcesz poznać klucz do umysłu każdego człowieka? W NLP metaprogramy to sposoby filtrowania informacji przez różnych ludzi. Ich znajomość daje Ci możliwość znacznie efektywniejszego komunikowania się z innymi a także wywierania na nich skutecznego wpływu.

Każda osoba w inny sposób się motywuje, podejmuje decyzje, znajduje rozwiązania, przetwarza Twoje słowa. Znajomość tych różnic i zdolność do rozpoznawania metaprogramów pozwoli Ci dostosować swój przekaz tak, aby zawsze odnieść zamierzony cel w komunikacji.

Ludzki umysł przetwarza ogromne ilości informacji w każdej chwili naszego życia. Aby móc normalnie funkcjonować w tym świecie musi jednak w pewien sposób te informacje filtrować, niektóre usuwając, inne pozostawiając. Metaprogramy to filtry percepcji, które decydują o kształtowaniu się konkretnych wzorców myślenia w naszych mózgach. Określają one, które informacje zostaną uwzględnione, a które nie.

NLP zakłada, że każdy człowiek ma swój własny, unikalny zestaw metaprogramów. Filtrują one świat każdej osoby tworząc unikalne mapy rzeczywistości. Metaprogramy definiują to, jak każdy człowiek zachowa się w danej sytuacji.

Metaprogramy można z łatwością rozpoznać poprzez obserwację zachowania oraz języka, jakiego używa dana osoba. Znajomość metaprogramów daje ogromne możliwości w komunikacji z innymi ludźmi. W ten sposób możesz poznać sposób podejmowania decyzji, motywowania się, patrzenia na określone problemy u każdego człowieka. Taka wiedza pozwoli Ci dostosować swój przekaz do rozmówcy, mając o wiele większy wpływ na jego postępowanie.

Joseph O’Connor w swojej książce „NLP. Wprowadzenie do programowania neurolingwistycznego” pisze: „Dobry rozmówca kształtuje swój język tak, aby pasował do modelu świata drugiej osoby. Używa języka, który zgadza się z jej metaprogramem, zmienia uprzednio formę informacji i upewnia się, że będzie ona mogła ją łatwo zrozumieć. To pozostawia jej więcej energii na podjęcie decyzji i zmotywowanie się.”

Poniżej przedstawiam Ci dwa najważniejsze metaprogramy. W kolejnej części artykułu poznasz kolejne trzy. Opisałem je dokładnie, tak abyś miał jasny obraz tego czym jest każdy z nich. Do tego przy każdym metaprogramie znajdziesz sposób, jak go rozpoznać u drugiej osoby i jak tę wiedzę wykorzystać.

Motywacja OD-DO

Ten metaprogram odnosi się do strategii motywowania się. Ludzie z metaprogramem DO są skupieni na swoich celach, natomiast Ci z wzorcem OD są skupieni na problemach do uniknięcia. Ci pierwsi lepiej motywują się gdy mają przed sobą obraz czegoś pozytywnego, tego co mogą osiągnąć, tego jaki sukces mogą odnieść. Są przyciągani DO tego obrazu. Natomiast osoby z metaprogramem OD motywują się poprzez świadomość tego, co złego się stanie jeśli nie wykonają danej pracy. Motywują się strachem, są odpychani OD negatywnych obrazów.

Jak rozpoznać ten metaprogram? U osoby, która ma stałą pracę możesz zadać pytanie dlaczego wybrała taką pracę, a nie inną. W zależności od tego, który wzorzec jest u niej bardziej wyraźny, odpowie Ci, że ta praca umożliwia jej rozwój, osiąganie swoich celów i realizację marzeń, albo że ta praca pozwoli jej uchronić się przed ubóstwem i daje jej dach nad głową. Jeśli osoba, z którą rozmawiasz jeszcze nie pracuje, możesz ją zapytać o to z jakiego powodu wybrała taką uczelnię, szkołę, itp. Poza tym ten metaprogram bardzo często pojawia się w zwykłej rozmowie.

Gdy już rozpoznasz wzorzec, którym posługuje się ta osoba masz możliwość znacznie skuteczniejszego jej przekonywania i motywowania. Namawiając tę osobę na coś zawsze używaj metaprogramu, którym się posługuje. Próba motywowania kogoś, kto pragnie osiągnięć i sukcesów jakąś karą w większości przypadków nie zadziała. I odwrotnie, próba zmotywowania osoby zawsze myślącej o tym jak unikać porażek jakąś nagrodą może okazać się nieskuteczna. Oczywiście nie będzie tak zawsze i wszędzie, jednak pamiętając o dopasowaniu metaprogramu zawsze będziesz mieć pewność, że Twój przekaz wywoła taki skutek jaki zaplanowałeś.

Podobieństwa – różnice

Osoby, które są zorientowane na podobieństwa, będą wszędzie zauważać rzeczy do siebie podobne. Natomiast Ci skupieni na różnicach filtrują rzeczywistość pod kątem rzeczy nowych, odmiennych, różniących się. Pierwsza grupa osób zazwyczaj nie lubi zmian, stroni od nowych technologii i rewolucyjnych rozwiązań. Druga grupa osób poszukuje zmian, lubi wyzwania, lubi się rozwijać.

Metaprogramy w NLP

Jakie relacje zauważasz między tymi trzema trójkątami? Osoba zorientowana na podobieństwa prawdopodobnie odpowie, że te trzy trójkąty są takiej samej wielkości i takiego samego koloru. Natomiast osoba zorientowana na różnice, mogłaby na to samo pytanie odpowiedzieć, że dwa trójkąty są takie same, a jeden jest inny- odwrócony. Taki sam test możesz komuś zrobić pokazując mu trzy monety dwuzłotowe, dwie pokazujące reszkę, jedną zaś orła.

Patrząc pod kątem języka, osoby z metaprogramem podobieństwa mogą częściej używać zwrotów: „takie same”, „podobne”, „tradycyjnie”, „wspólne”. Osoby z metaprogramem różnice natomiast: „inne”, „różne”, „innowacyjne”, „w przeciwieństwie”.

Załóżmy, że jesteś sprzedawcą samochodów. Przyszła do Ciebie osoba, która ma Volswagena Passata z zeszłego roku i teraz rozgląda się za nowym modelem. Jeśli ta osoba będzie zorientowana na podobieństwa, łatwiej przekonasz ją do zakupu mówiąc jej, że nowy model zachowuje wszystkie zalety swojego poprzednika, że to jest wciąż ta sama tradycja, że dusza tego samochodu pozostała niezmieniona. Natomiast osobie skupionej na różnicach warto będzie powiedzieć: ten model to zupełna nowość, ma innowacyjną linię, wiele rewolucyjnych funkcji, lepsze przyspieszenie.

Powyższe dwa metaprogramy odnoszą się głównie do motywacji. Znajomość wzorców osoby, z którą się komunikujesz pozwoli Ci znacznie skuteczniej ją motywować i przekonywać, w odpowiedni sposób dopasowując swój przekaz. Zacznij obserwować i słuchać ludzi podczas każdej rozmowy - te wzorce będą się pojawiać. Często nawet w najzwyklejszej rozmowie o pogodzie możesz wyłapać metaprogramy drugiej osoby.

Już niedługo druga część tego artykułu. W niej opiszę trzy kolejne metaprogramy. A Ty już teraz zacznij używać wiedzę, którą dzisiaj otrzymałeś. Zwracaj uwagę na każde słowo- ludzie cały czas będą dawać Ci wskazówki, jak się z nimi komunikować. Korzystaj z tego!

LINK do drugiej części artykułu: Metaprogramy, część 2

Napisz komentarz